Lassan itt az év vége, ezért egyre több vállalkozó teszi fel a kérdést:

Hogy áll az év eredménye?

Ebbe a kérdésbe bele van építve egy másik kérdés is: mekkora lesz az adóalap, mennyi adót kell majd fizetni? A társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozások esetében a két összeg a legtöbb vállalkozásnál nagyjából egybeesik, azonban a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozásoknál két külön kalkulációt kell végezni ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk.

A kisvállalati adó alapja a személyi jellegű kifizetések összege, melyet néhány korrekciós tétel módosít. Az egyetlen, amire így év végén hatással lehetünk, az a pénztár egyenlegének változása.

A kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 20.§ szerint

        „(3) Az adóalap megállapításakor növelő tételként kell figyelembe venni:

    1. c) a pénztár értékének tárgyévi növekményét, de legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó részét,

         (4) Az adóalap megállapításakor csökkentő tételként kell figyelembe venni:

    1. c) a pénztár értékének tárgyévi csökkenését, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó részét; a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévében a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének és mentesített értékének pozitív különbözetét,”

De mi is az a „pénztár mentesített értéke”?

A törvény 2.§ 23. pontja szerint „a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint vagy az adóalanyiság első évének nyitó mérlegében a pénztár kimutatott értéke; a kisvállalati adózásra 2016. december 31-ig áttért adózónál a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint vagy a 2017. év nyitó mérlegében a pénztár kimutatott értéke”

Azaz az alábbi három érték közül a legmagasabb:

  • összes bevétel 5 százaléka (összes bevétel az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei együttesen – itt figyeljünk arra, hogy 2021 óta a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítését nettó módon kell könyvelni, azaz az egyéb bevételbe már nem az eszköz eladási ára, hanem csak az értékesítés során elért nyereség kerülhet)
  • az áttérés nyitómérlegében szereplő pénztár egyenlege
  • 1 millió forint

A kisvállalati adó alapjának meghatározásakor tehát az alábbi 3 összeget vizsgáljuk:

  • pénztár értéke a nyitómérlegben
  • pénztár értéke a fordulónapon
  • a pénztár mentesített értéke

 

Növelni kell a kiva alapját, ha a pénztár fordulónapi értéke magasabb, mint a másik két összeg. A növelő tétel a pénztár záróegyenlege csökkentve a másik két összeg közül a nagyobbikkal.

Csökkenteni kell a kiva alapját, ha a pénztár nyitó értéke magasabb, mint a másik két összeg. A csökkentő tétel a pénztár nyitóegyenlege csökkentve a másik két összeg közül a nagyobbikkal.