Felhasználási feltételek

Érvényesség: 2021.09.01-től visszavonásig

A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a Békeiné Kiss Andrea okleveles adószakértő által cégvezetőként képviselt Tentus-2004 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2040 Budaörs, Baross u. 165/3., 21911194-2-13, a továbbiakban Szolgáltató) üzemeltetésében álló https://adoszakerto.eu című weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) időpontfoglaló alkalmazásához kapcsolódó jogszerű felhasználás feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki saját, vagy az általa képviselt gazdasági társaság vagy egyéb szervezet nevében a Weboldalt felkeresi, és azon keresztül időpontot foglal adószakértői szolgáltatásra.

A Weboldal által nyújtott időpontfoglaló alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal által kínált időpontfoglaló alkalmazás igénybevételére.

A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerülnek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles az időpontfoglaló alkalmazás használatakor a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult a Felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, és a foglalást a Felhasználó külön értesítése nélkül törölni.

Időpontfoglalás folyamata

Az időpontfoglalást a Weboldalon a https://adoszakerto.eu/idopontfoglalas/ aloldalon keresztül lehet elérni. A Weboldalon több időpont megtalálható, ezeket a Szolgáltató határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpontot, annak elérhetősége alapján.

A Felhasználó a dátum kiválasztása után, a rendelkezésre álló 30 perces idősávokból választhat, alkalmanként legalább egyet és legfeljebb négyet (összesen alkalmanként legalább harminc perc és legfeljebb kettő óra egybefüggő időtartamban). A személyes és számlázási adatok megadása, jelen felhasználási feltételek és a Szolgáltató adatkezelési szabályainak elfogadása, valamint a generált biztonsági kód helyes beírása után a „foglalás elküldése” gomb megnyomásával véglegesítheti foglalását.

Az időpontfoglalás véglegesítéséhez a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

  • Név
  • Telefonszám
  • E-mail cím
  • Számlázási név
  • Számlázási cím
  • Adószám (amennyiben adóalanyként kívánja a szolgáltatást igénybe venni)

Szolgáltató és Felhasználó a Felhasználó által az időpontfoglalás során megadott e-mail címet határozzák meg a kapcsolattartás elsődleges csatornájának.

Szolgáltató a megadott számlázási adatok valódiságát közhiteles adatbázisok információival összeveti.

A sikeres időpontfoglalásról a Szolgáltató, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:

  • A szolgáltatás időpontját
  • A szolgáltatás helyszínét
  • A kapcsolattartáshoz szükséges adatokat
  • Egyéb tájékoztatást

A Szolgáltató törekszik arra, hogy az előre meghatározott időpontban pontosan, az előre meghatározott időtartam alatt teljesítse a szolgáltatást. Amennyiben ez bármilyen okból lehetetlenné válik, Szolgáltató haladéktalanul megkísérli értesíteni Felhasználót az általa megadott e-mail címen.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érvényes foglalást a Felhasználó tudomására hozott egyoldalú nyilatkozattal, indoklás nélkül törölje.

Adatkezelés

Szolgáltató a Felhasználó adatait az adószakértői szolgáltatásnyújtás teljesítéséig az időpontfoglalások nyilvántartása, és a szolgáltatási vagy készenléti díjak számlázása céljából kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait Szolgáltató adatkezelési szabályzata tartalmazza, mely a Szolgáltató honlapján elérhető.

Lemondás, megjelenés elmulasztása

Felhasználónak legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt 24 órával jeleznie kell az iroda@2×2.hu címen vagy a +36 30 525 9537 telefonszámon, amennyiben nem tud megjelenni. Egyéb (Facebookon, más e-mailcímen, stb. történő) lemondást Szolgáltató nem fogad el. Ha Felhasználó a lefoglalt idősáv kezdő időpontja előtt 24 órával nem jelzi lemondási szándékát, és elmulaszt megjelenni, úgy Szolgáltató jogosult Felhasználó részére készenléti díjat kiszámlázni, melynek összege alkalmanként 10.000 (tízezer) forint + ÁFA.

Felelősség

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy az időpontfoglalási alkalmazás zavartalanul és hiba nélkül fog működni, és kizár mindennemű felelősséget az időpontfoglaló alkalmazás használatából adódóan a Felhasználónál bekövetkező károkért.

Irányadó jog, felügyeleti szervek

A Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144;

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén forduljon hozzánk: iroda@2×2.hu